Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij de Mooie Nel Keramiek

 

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het maken van een reservering en minimaal 1 week voor aanvang van het feestje/workshop. De prijzen zoals vermeld op de site zijn geldig tot 31 december 2018

Annulering
Boekingen kunnen ten alle tijden geannuleerd worden, alleen vanaf 2 weken voor de datum worden er kosten in rekening gebracht. Vanaf 2 weken 50% en vanaf 1 week 75% van het afgesproken bedrag. 
Ook is het mogelijk een nieuwe datum af te spreken.

Bij de Mooie Nel Keramiek behoudt zich het recht voor de boeking af te zeggen in geval van overmacht. Wij zullen er alles aan doen vervanging te vinden zodat uw feestje/workshop gewoon door kan gaan.

Reiskosten
Binnen Spaarndam worden er geen reiskosten berekend. Daar buiten wordt er 0,25 ct per gereden kilometer in rekening gebracht.

Verplichte aanwezigheid bij kinderfeestje

Bij een kinderfeestje is het verplicht dat er minimaal 1 ouder of verzorger gedurende het gehele feestje aanwezig is.

Aansprakelijkheid
Bij de Mooie Nel Keramiek stelt zich niet aansprakelijk voor letsel en/of schade die wordt veroorzaakt gedurende onze activiteiten.

Materiaalgebruik:

Wij zorgen voor al het benodigde materiaal. Het gebruik hiervan is voor eigen risico.

Fotografie:

Tijdens workshops en kinderfeestjes worden foto’s gemaakt. Bij de Mooie Nel Keramiek mag -na overleg met u of ouders of verzorgers van de jarige- deze foto’s gebruiken voor publicatie.